Konenäkö varoittaa trukin kuljettajaa jalankulkijasta

Vierailemme vuosittain satoja kertoja työympäristöissä tehtaissa, satamissa, kaivoksissa, jätteenkäsittelylaitoksilla jne, joissa liikkuvien työkoneiden muistutetaan olevan jalankulkijoiden kannalta suurin yksittäinen turvallisuusriski alueilla liikuttaessa. Näistä yksi yleisimmistä konetyypeistä on trukkikalusto.

”Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan Suomessa sattuu jokaisena arkipäivänä n. kolme tilastomerkinnän aiheuttanutta tapaturmaa, jossa trukit ovat osallisena. Näistä tapaturmista noin 10 %, eli 1–2 viikossa, on vakavia ja aiheuttaa yli 30 päivän poissaolon. Trukki on vuosittain jollakin tavalla mukana n. 1 %:ssa kaikista työpaikkatapaturmista.” (Lähde: Työturvallisuuskeskus).

Trukkien ja muiden työkoneiden merkittävät puutteellisesta näkyvyydestä johtuvat onnettomuusriskit toivat vuonna 2020 myös merkittävän lisäyksen ja tarkennuksen työturvallisuuslain käyttöasetukseen työvälineen turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta, johon lisättiin tarkennus siitä, että koneessa on oltava kameralaitteet tai niitä vastaavat lisälaitteet jos kuljettajan näkökenttä ei riitä varmistamaan turvallisuutta (www.finlex.fi).

Työkoneen kuljettajan työskentely on tarkkaa puuhaa ja onnettomuusriskit ovat erityisen suuria niissä tilanteissa, joissa kuljettajan huomio on keskittynyt esimerkiksi edessä olevan taakan liikkeisiin ja ympäristön tarkkailu jää vähemmälle huomiolle. ”Kuljettaja ei havainnut” – seikka on myös yksittäisenä merkittävänä tekijänä kuolemaan johtaneissa tapaturmissa, joissa trukki on ollut osallisena, kun perehtyy Tapaturmavakuutuskeskuksen tapaturmaraportteihin tapaturmista, joissa työkoneonnettomuudessa on kuollut jalankulkija (www.tyopaikkakuolemat.fi)

Olemme tuoneet hiljattain markkinoille konenäköön ja tekoälyyn pohjautuvan ratkaisun, jossa 1080P teräväpiirtokamerakuvan lisäksi AI-järjestelmä tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät ja varoittaa niistä kuljettajaa näytöllä varoitusväreillä sekä äänihälytyksellä. Trukissa tämä tarkoittaa sitä, että eteenpäin ajettaessa järjestelmä skannaa trukin etuosaa ja peruutettaessa automaattisesti koneen takaosaa.

Konenäkö auttaa kuljettajaa myös niissä tilanteissa, kun kuljettajalla on useampi havainnoitava asia yhtäaikaisestii. Esimerkiksi tavanomainen peruutustilanne, jossa olkapään taakse on pimeään kulmaan jäänyt työkaveri, joka ei huomaa kuulosuojaimien läpi takaa lähestyvää trukkia.

AI-järjestelmä on helppo ja nopea ottaa käyttöön myös jo asiakkailla käytössä oleviin trukkeihin.

Jenny Lappalainen

 

Katso Muovi-Heljanko Oy:n referenssivideo, miten Katveturvan ratkaisut auttoivat parantamaan työturvallisuutta.

Kommentoi