Uusi asetus edellyttää kamerat työkoneissa

Asetus työkoneen turvallisesta käytöstä 1.3.2020 alkaen

Valtioneuvosto on hyväksynyt 21.11.2019 asetusmuutoksen työvälineen turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta.

Uuden asetusmuutoksen tavoitteena parantaa työturvallisuutta myös koneen ulkopuolella työskenteleville.

Liikkuvassa työvälineessä tulee olla kamerat tai niitä vastaavat lisälaitteet 1.3.2020 alkaen, jos koneen ympärille jää katvealueita.

Asetus koskee kaikkia työkoneita, uusia ja vanhoja.

”Kamerat ovat kehittyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana paljon, ja näkyvyyttä ja siten työturvallisuutta voidaan parantaa merkittävästi asentamalla kameralaitteita työkoneisiin.

Kameralaitteiden tai muiden näkyvyyttä parantavien lisälaitteiden käytön tulisi perustua työturvallisuuslain 10 §:n ja käyttöasetuksen 4 §:n mukaiseen vaarojen arviointiin, jossa kiinnitetään huomiota mm. näkyvyyden riittävyyteen. Vaarojen arvioinnin perusteella valittaisiin tarkoituksenmukaiset lisälaitteet.

Kameralaitteita koskevalla lisäyksellä on tarkoitus selventää nykyistä säännöstä ja tuoda kameralaitteet työturvallisuutta edistävänä vaihtoehtona paremmin näkyviin. Kameralaitteiden tai muiden näkyvyyttä parantavien lisälaitteiden ohella törmäysten estämiseksi tulisi edelleen käyttää myös työn järjestelyn ja työpaikan sisäisen liikenteen suunnittelun keinoja.”

(Lähde Sosiaali- ja terveysministeriö, käyttöasetusmuistio 8.10.2019)

Asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)

 

15§ Liikkuvan työvälineen turvallisuus

Liikkuvan työvälineen tulee olla sellainen, että sen liikkuessa työntekijälle aiheutuva vaara on mahdollisimman vähäinen. Tämä koskee myös vaaraa joutua kosketukseen työvälineen pyörien tai telaketjujen kanssa. Jos kuljetuksen aikana on työskenneltävä, ajonopeus on sovitettava tilanteen mukaiseksi.

Liikkuvassa työvälineessä, joka liikkuessaan voi aiheuttaa vaaraa työntekijälle, on oltava:

1) laitteet, joiden avulla asiaton käynnistäminen voidaan estää;

2) laitteet, jotka lieventävät työvälineen mahdollisen törmäyksen seurauksia;

3) jarrutus- ja pysäytyslaite; turvallisuuden sitä vaatiessa työväline on voitava pysäyttää helppokäyttöisellä tai automaattisesti toimivalla varalaitteella, jos varsinainen laite joutuu epäkuntoon;

4) kameralaitteet tai muut vastaavat näkyvyyttä parantavat lisälaitteet, jos kuljettajan välitön näkökenttä ei riitä varmistamaan turvallisuutta;

5) työhön sopivat valaistuslaitteet, jos työvälinettä käytetään pimeässä;

6) palontorjuntavälineet, jos työvälineeseen, sen käyttöön tai kuormaan liittyy tulipalon vaara, jollei niitä ole käyttöpaikalla riittävän lähellä.

(Lähde: Asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008))

 

Mitä tulee tehdä käytännössä?

1) Jokaisesta yrityksen työkoneesta tulee tehdä työturvallisuuslain mukainen vaarojen arviointi. Vaarojen arvioinnissa tulee kameroiden osalta yksinkertaisesti arvioida, näkeekö kuljettaja kaikissa koneen käsittelytilanteissa koneen ympärille (sivuille, eteen, taakse, taakan eteen jne.)

2) Jos näkökenttä ei riitä varmistamaan turvallisuutta, tulee koneeseen asentaa kameralaitteet tai niitä vastavat lisälaitteet

3) Kun laitteet on asennettu, tulee kuljettajat ohjeistaa tarkastamaan toimivuus jokaisella koneen käsittelykerralla ja ilmoittamaan vikatilanteista välittömästi

 

Asetusmuutokseen kannattaa reagoida nyt

Tuleva asetus koskee sekä uusia, että vanhoja työkoneita. Meiltä saat valmiit konekohtaiset ratkaisut asetuksen vaatimuksiin työturvallisuuden parantamiseen. Joustavien palveluratkaisujemme myötä laitteisiin ei tarvitse investoida, vaan ne saa käyttöön helposti kuukausisopimuksella. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään!

Kommentoi