Meistä

Katveturvan tarina

Raskaan liikenteen ja työkoneiden aiheuttamat katvealueiden onnettomuudet, joissa toisena osapuolena on ollut jalankulkija tai kevyt liikenne, ovat olleet voimakkaasti vaikuttamassa Katveturvan perustamiseen.

Katveturvan perustamiseen ovat vaikuttaneet voimakkaasti 2010 - luvulla tapahtuneet katvealueonnettomuudet tehtaissa, satamissa, työmailla ja tieliikenteessä Pohjoismaissa, joissa on kuollut ja loukkaantunut useita satoja ihmisiä.

Toimintamme peruslähtökohta on alusta alkaen ollut tarjota asiakkaillemme laadukkaiden kamera- ja valvontajärjestelmien lisäksi asennus- ja huoltopalvelut järjestelmän koko elinkaaren ajalle.

Vuosien aikana olemme huomanneet, että yrityksissä on aito tahtotila panostaa ajoneuvojen ja työkoneiden turvallisuuteen. Yritykset myös ymmärtävät, että panostaminen ajoneuvojen ja työkoneiden turvallisuuteen on merkittävä tekijä työntekijöiden työviihtyvyyden ja työmukavuuden parantumisessa kustannussäästöistä puhumattakaan.

Olemme nousseet reilussa neljässä vuodessa yhdeksi alan johtavaksi toimijaksi Pohjoismaissa, mutta matka on vasta alussa. Tänä päivänä toimimme paikallisesti Suomessa ja Tanskassa ja meillä on yli 900 yritysasiakasta Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.

Matka on vasta alussa ja päivittäinen työ turvallisempien työkoneiden, satamien, tehtaiden, työmaiden ja yleisen liikenteen eteen jatkuu. Ajoneuvo kerrallaan.